Partners

Santrion is een gezamenlijk aanbod van Pim Mulier, Winnock en LTC. Onze visie is dat medewerkers die “fit en vrolijk” zijn gezonde medewerkers zijn, die duurzaam inzetbaar blijven en zelf hun verantwoordelijkheid daarbij nemen. Vanuit bewustmaken en laten ervaren bieden wij ondersteuning aan medewerker én organisatie.

Pim Mulier biedt bewegingsprogramma’s en gezondheidsmanagement. Ze verbeteren fitheid en werken aan een actieve leefstijl. Ze houden mensen in balans en verbeteren de fysieke en mentale mogelijkheden.

Papendallaan 52
Postbus 50010
6816 VD Arnhem
Tel 088 422 94 33
info@pimmulier.nl
www.pimmulier.nl

Winnock is dé specialist voor duurzaam herstel van gezond functioneren. Ze herstellen het arbeidsvermogen van medewerkers die lang last hebben van gezondheidsklachten en daardoor belemmerd worden in hun functioneren of hun inzetbaarheid.

De Dreef 2
3706 BR Zeist
Tel 088 9466 600
Fax 088 9466 601
nederland@winnock.nl
www.winnock.nl

Voor een doorvoelde en blijvende gedragsverandering. Ze vergroten de veerkracht van mensen en versterken de binding binnen organisaties. Met de trainingen, coaching en maatwerkprogramma’s ontwikkelen ze meer bewustzijn, inzicht en vernieuwing.

Burg. Roelenweg 13
Postbus 1507
8001 BM Zwolle

Tel 088 422 94 22
info@ltctraining.nl
www.ltctraining.nl

Deze samenwerking is ontstaan omdat wij duurzame inzetbaarheid vanuit dezelfde principes gestalte geven, waardoor wij elkaar versterken.

•    Wij spreken aan op zelfredzaamheid
•    Wij gaan uit van eigen verantwoording en vertrouwen
•    Wij werken ervaringsgericht en maken resultaatafspraken
•    Wij hebben 30 jaar ervaring
•    Wij werken op medewerker-, leidinggevende én organisatieniveau
•    Onze aanpak is door onderzoek bewezen

Dit levert duurzaam minder verzuim, hogere productiviteit en vitale medewerkers op.

share
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone